Cofinanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj

a programelor de formare profesională organizate de către angajatori pentru salariaţii proprii

 

 

 

Īn scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor īncadrate īn muncă, angajatorilor care organizează, īn baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate cu furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi īn condiţiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentānd 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de aceată sumă pentru derularea unui singur program de formare profesională īn cursul unui an.

Angajatorii sunt obligaţi menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesională pentru care li s-a acordat subvenţia, cel puţin 3 ani de la data acordării acesteia.

Selecţia angajatorilor se realizează īn limita sumelor disponibile cu această destinaţie, īn baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie.